Co czwarty Ukrainiec zostawił swój dom

20 kwietnia 2022. Według danych UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców – red.)  w związku z wojną z Ukrainy wyjechało 4,3 mln uchodźców, jeszcze 7,1 mln Ukraińców przeniosło się do innych regionów kraju, z nich prawie 1,5 mln zarejestrowało się jako osoby wewnętrznie przesiedlone.

Najwięcej osób przekroczyło polsko-ukraińską granicę – 2,59 mln, przy czym, jak informuje Straż Graniczna, ok. 20 proc. uchodźców (516 tys. stanem na 8 kwietnia) już wróciło do Ukrainy. Do Rumunii i Mołdawii wyjechało 755,3 tys., do Węgier – 419,1 tys., Rosji – 404,4 tys., Słowacji – 314,5 tys., Białorusi – 19,1 tys. osób.

W Ukrainie zostało 7,1 mln wewnętrznych uchodźców: ok. 2,9 mln na zachodzie, 2,1 mln w obwodach centralnych na prawym brzegu Dniepru, 1,3 mln na północnym wschodzie od Kijowa i 857 tys. w obwodzie zaporoskim i chersońskim na lewym brzegu Dniepru.

Stanem na koniec marca jako wewnętrzni przesiedleńcy zarejestrowało jedynie 130 tys. Ukraińców, a już w połowie kwietnia Jedyna informacyjna baza danych o wewnętrznie przesiedlonych osobach Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy liczyła prawie 1,5 mln osób. Jak podkreśla Minister polityki społecznej Ukrainy Maryna Łazebna, rejestracja w tej bazie jest bardzo ważna, ponieważ pozwala ocenić profil społeczny przemieszczonych osób w każdym regionie oraz dostosować wsparcie do ich potrzeb.

Rządowe wsparcie finansowe jest wypłacane co miesiąc aż do 30 dni po zakończeniu stanu wojennego i wynosi 2 tys. UAH na osobę dorosłą, 3 tys. na dziecko oraz osobę z niepełnosprawnością. Ponadto pracodawcy, którzy zatrudnili osobę przesiedloną, mogą liczyć na wsparcie w wysokości 6,5 tys. UAH za osobę, a rodziny, które bezpłatnie przyjęli pod swój dach przesiedleńców dostaną rekompensatę za opłatę usług komunalnych w wysokości 450 UAH.

TG

 

Facebook
Twitter
LinkedIn