Edukacja pod kulami

20 kwietnia 2022. Pięćdziesiąty szósty dzień inwazji rosyjskiej. Mimo, że wojna uniemożliwiła normalny proces edukacyjny, ukraińskie dzieci w większości regionów nadal będą mogły ukończyć rok szkolny.

Według Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy Serhija Szkarleta, dziś proces edukacyjny został wznowiony w 16 obwodach – w formie zdalnej lub mieszanej. W jednym obszarze częściowo organizowane są szkolenia na odległość, mieszane i stacjonarne. W 8 obwodach Ukrainy proces edukacyjny organizowany jest częściowo na odległość, częściowo są przedłużone wakacje lub też nauczenie jest zawieszone.

„Na dzień 14 kwietnia 2022 r. edukacja na odległość zorganizowana w ponad 12 000 ogólnokształcących szkołach średnich, a ponad 3,6 mln uczniów powróciło do nauki” – powiedział minister.

W niektórych obwodach rozpoczęły działalność także przedszkola. W 13 regionach Ukrainy niektóre przedszkola pracują zdalnie, inne pracują w formacie mieszanym lub zwykłym. W dziewięciu obwodach przedszkola również działają zdalnie, ale niektóre placówki mają regularne grupy.

Uciekając przed wojną, miliony ludzi zostały zmuszone do przeniesienia się w inne, bezpieczniejsze rejony. I starają się zorganizować naukę dla dzieci w nowym miejscu zamieszkania.

Według stanu na 14 kwietnia 2022 r. liczba czasowo wewnętrznie przesiedlonych dzieci, które przystąpiły do ​​badania z innych regionów, sięga prawie 81 tys. osób.

Najwięcej uczniów imigranckich było w obwodzie lwowskim, gdzie od początku wojny liczba nowych uczniów wzrosła o 16 tys.

Wiele rodzin z dziećmi wyjechało za granicę, niektóre z nich zaczęły uczyć się w krajach przyjmujących.

Według Międzynarodowego Funduszu Dziecięcego UNICEF, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę 24 marca 2022 r. za granice wyjechało ponad 1,8 mln ukraińskich dzieci.

Ministerstwo Edukacji Ukrainy wydało szczegółowy przewodnik, w jaki sposób Ukraińcy mogą zorganizować proces edukacyjny w różnych krajach. W Polsce dzieci ukraińskie mają prawo do bezpłatnej kontynuacji nauki w miejscowej szkole. Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat otrzymują edukację i opiekę na takich samych zasadach jak polscy uczniowie. Dla osób nie mówiących po polsku dyrektor może zorganizować dodatkowe zajęcia językowe. Ponadto dzieci z Ukrainy objęte są pomocą ukraińskojęzycznego asystenta nauczyciela oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Nawet podczas pobytu za granicą niektóre ukraińskie dzieci kontynuują zwykłe programy nauczania – zdalnie.

W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki sporządziło listę platform nauczania na odległość, które albo działały w Ukrainie podczas pandemii koronawirusa, albo otworzyły i rozszerzyły dostęp do swoich materiałów w czasie wojny (jak zrobiły niektóre szkoły prywatne).

Sytuacja z przyjmowaniem na wyższe uczelnie jest bardziej skomplikowana. Egzaminy wstępne nie są dostępne wszędzie. W związku z tym podjęto kompromisową decyzję o przeprowadzeniu Ogólnoukraińskiego Testu Wieloprzedmiotowego, który będzie składał się z trzech komponentów: 20 pytań z języka ukraińskiego, 20 z matematyki i kolejnych 20 z historii Ukrainy dla wszystkich specjalności.

Kolejną kwestią, która pojawiła się w związku z wojną, jest nauczanie języka rosyjskiego. Obecnie w wielu szkołach na Ukrainie nadal są rosyjskojęzyczne klasy. Minister edukacji i nauki Serhij Szkarleta opowiada się za zniesieniem nie tylko takich zajęć, ale także w ogóle – nauki języka rosyjskiego w szkołach ukraińskich od 1 września 2022 r. Ale decyzje w tej sprawie powinny podejmować rady pedagogiczne w szkołach.

„Uwolnione godziny można wykorzystać na rozwijanie dodatkowych umiejętności lub uwolnienie części tych godzin na samokształcenie. Nasze szkoły są autonomiczne” – podkreślił minister.

Wiktoria Czyrwa

Fotografia z Facebooka Myroslavy Keryk

Facebook
Twitter
LinkedIn