Logistyka – eksport – import

4 kwietnia 2022. W Ukrainie „powstaje elastyczny system logistyczny dostosowujący się do zagrożeń zewnętrznych.”

Minister Ołeksandr Kubrakow powiedział, że jest to „system szybko reagujący na zagrożenia zewnętrzne, dostosowujący się do nich. Jest to ważne zarówno w kontekście pracy przedsiębiorstw, jak i w zapewnieniu szybkiej ewakuacji ludności z niebezpiecznych stref”.

Kubrakow zaznaczył, że „na poziomie państwowym rozważane są różne opcje dywersyfikacji importu paliw – prowadzone są negocjacje z największymi światowymi dostawcami, podpisywane są umowy”.

Bez wątpienia największym wyzwaniem logistycznym dla Ukrainy jest blokada jej portów czarnomorskich, przez które przechodziło 90 proc. eksportu jej produkcji rolniczej.

Natomiast Ministerstwo Gospodarki podało, że ukraiński eksport z powodu agresji Rosji zmniejszył się o połowę, import – trzykrotnie. Szczególnie ucierpiał eksport metali i produktów rolnych.

„Wielkość eksportu Ukrainy w marcu wyniosła 5,97 mln ton o wartości 2,7 mld USD. Podczas gdy w lutym państwo wyeksportowało 13,1 miliona ton towarów o wartości 5,3 miliarda USD. Obecnie głównymi pozycjami eksportowymi są rudy, kukurydza, żelazostopy i olej roślinny.

Eksport metali znacznie spadł. Eksport produktów płaskich spadł prawie 10 razy – z 437 tysięcy ton w lutym do 47 tysięcy ton w marcu. W przypadku niektórych produktów metalurgicznych eksport nie był w ogóle realizowany. Wynika to przede wszystkim z fizycznego zniszczenia obiektów hutniczych i zawieszenia produkcji” – poinformowało ministerstwo.

W marcu Ukraina wyeksportowała 1,1 mln ton kukurydzy, 309 tys. ton pszenicy, 118 tys. ton oleju słonecznikowego, 40 tys. ton soi – to 4 razy mniej niż w lutym.

„W tym samym czasie, z powodu rosyjskiej inwazji, import Ukrainy znacząco zmniejszył się. Jeśli w lutym państwo zaimportowało 5 milionów ton towarów o wartości 5,9 miliarda USD, to w marcu – 1,6 miliona ton o wartości 1,8 miliarda USD. Dziś najważniejszymi importowanymi towarami są gaz, ropa naftowa, produkty ropopochodne i węgiel.

Jednocześnie w przypadku wielu towarów o głębokim przetworzeniu wielkość eksportu pozostała na poziomie z poprzedniego miesiąca, a nawet wzrosła.

To na przykład produkty kablowe, których eksport wyniósł 111 milionów USD (130 milionów dolarów w lutym) lub arkusze okładzin drewnianych – 32 miliony USD wobec 26 milionów USD w lutym „- podało Ministerstwo Gospodarki.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn