Premier Szmyhal o stratach wojennych

30 marca 2022. Całkowite szkody po wojnie wyniosą bilion dolarów, natomiast PKB Ukrainy spadnie o 35 procent- to oceny premiera Denysa Szmyhala, przedstawione w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

Szmyhal zauważył, że działania wojenne prowadzone są w 10 regionach, w których powstawało dotąd około 50 proc.  PKB kraju.

Dalszy rozwój ukraińskiej gospodarki będzie zależał od tego, jak szybko biznes wznowi swoją pracę i co stanie się w branżach eksportowych. Ważna jest też reorientacja szlaków ukraińskiego eksportu z morskich na kolejowe przez Europę Środkowo- Wschodnią.

Premier Szmyhal ocenia, że straty Ukrainy- biorąc pod uwagę zarówno zniszczenia już wyrządzone infrastrukturze i gospodarce, jak i przyszłe straty w kolejnych latach- przekraczają 1 bilion USD.

Wyjaśnił, że kwota ta składa się z trzech części.

Pierwsza z nich to bezpośrednie straty infrastrukturalne, czyli zniszczone mosty, drogi, mieszkania, budynki. Teraz szacunki te wynoszą około 120 miliardów USD, a biorąc pod uwagę infrastrukturę wojskową i inne straty cywilne – ponad 270 miliardów USD.

Drugim składnikiem strat jest szacunek spadku PKB w miesiącach, w których trwają walki. Są to utracone zyski i niedokonane inwestycje, szacowane na 290 miliardów USD.

Trzecia część to straty poniesione w wyniku spadku PKB w przyszłości w stosunku do planów przedwojennych– bo zniszczone zostały przedsiębiorstwa, które powinny przynosić dochody państwu.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn