Jak pracują Amerykanie w Ukrainie?

22 marca 2022. Amerykańska Izba Handlowa w Ukrainie (AmCham Ukraine), będąca największą organizacją zrzeszającą zagranicznych i krajowych inwestorów, przeprowadziła wśród swych członków anketę nt. prowadzenia działalności gospodarczej podczas działań wojennych na terytorium Ukrainy. W sondażu przeprowadzonym w dniach 17-18 marca br. wzięło udział 113 dyrektorów generalnych i menedżerów najwyższego szczebla firm członkowskich organizacji.

Wyniki sondażu:

  • 88 proc. firm nadal prowadzi działalność na Ukrainie: 45 proc. funkcjonuje częściowo, 18 proc. relokowało działalność na terytorium Ukrainy, 16 proc. przedsiębiorstw jest w pełni operacyjnych, 6 proc. zamknęło swoje biura w niektórych regionach. 12 proc. firm wstrzymało działalność, z czego 6 proc. zostało całkowicie zamkniętych.
  • 95 proc. respondentów kontynuuje wypłatę wynagrodzeń: 65 proc. z nich płaci pełne wynagrodzenie i zapewnia dodatkowe wsparcie, 8 proc. częściowo obniżyło wynagrodzenia, 1 proc. wypłaca minimalną pensję. 1 proc. nie jest w stanie w ogóle wypłacać wynagrodzeń.
  • 92 proc. respondentów wskazuje, że ich organizacje wspierają akcje humanitarne. Najczęstszymi formami wsparcia są wsparcie finansowe (42 proc.), przekazywanie dóbr rzeczowych (24 proc.) oraz wolontariat wśród pracowników firm (14 proc.).
  • Firmy wspierają również ukraińskie jednostki obrony terytorialnej i siły zbrojne (65 proc): 40 proc. respondentów wskazało, że część ich pracowników wstąpiła do jednostek obrony terytorialnej, 24 proc. firm zapewnia wsparcie finansowe, kolejne 24 proc. przekazuje towary i leki.
  • Największe wyzwania stojące obecnie przed podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą to: bezpieczeństwo pracowników (79 proc.), logistyka i transport (49 proc.), operacje eksportowo-importowe (21 proc.). Do pozostałych wyzwań należą konieczność relokacji działalności (16 proc.), dostęp do finansowania (6 proc.) oraz dostęp do surowców (6 proc).
  • 86 proc. respondentów popiera globalny bojkot międzynarodowych firm, które nadal prowadzą działalność w Rosji.

Z pełnymi wynikami sondażu można zapoznać się pod linkiem.

BM

Facebook
Twitter
LinkedIn