UMORZYĆ UKRAINIE DŁUG

27 lutego 2022. Umorzyć dług Ukrainie- to propozycja prof. Grzegorza Kołodki.

Dług publiczny Ukrainy wynosi 61,7 proc. PKB, z czego ponad połowa- 36 proc.- to zagraniczne zadłużenie. W kwotach bezwzględnych jest to odpowiednio ok. 98 i 57 mld dolarów.

Zasadnicza część tego długu to zobowiązania wobec państw Zachodu. Jeśli chcą one naprawdę Ukrainie pomóc, to niech prezydent Polski populistycznie nie postuluje, aby – będąc niestety krajem wielce skorumpowanego, oligarchicznego kapitalizmu – została ona w wyjątkowym trybie pilnie przyjęta do Unii Europejskiej. Natomiast Zachód, w tym Polska – a zwłaszcza tak gorąco deklaratywnie popierające Ukrainę państwa NATO – powinien natychmiast ogłosić umorzenie ukraińskiego zadłużenia. Począwszy od wymaganej w marcu raty w wysokości ok. miliarda dolarów. Oczywiście, przyjmując, że Ukraina pozostaje państwem z demokratycznie wybranymi władzami, na czele ze znakomicie zachowującym się w obecnej arcytrudnej sytuacji Prezydentem Zełeńskim.

Ktokolwiek będzie rządził na Ukrainie, to i tak dług obciąża społeczeństwo, obywateli tego kraju, ale taki gest Zachodu – fakt, że kosztowny – musi być zaadresowany do rządu Prezydenta Zełeńskiego.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn