Fundusz Pomocy Ukrainie

24 lutego 2022. Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza inicjują powołanie Funduszu Pomocy Ukrainie. Prezesi Marek Kłoczko i Jacek Piechota w liście do Rady Przedsiębiorczości zwrócili się z prośbą o pilne przedyskutowanie tego projektu i współpracę wszystkich organizacji polskiego biznesu.

„Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy” – pisał Jacek Kuroń. W jego słowach odbijało się echo wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i wizji Jerzego Giedroycia. Dziś te słowa, wobec obserwowanych napięć geopolitycznych, nabierają nowego – oby nie tragicznego- znaczenia” – czytamy liście.

Celem tego solidarnościowego projektu jest gromadzenie środków na pomoc humanitarną.

Facebook
Twitter
LinkedIn