Już 55 firm „zameldowano” w  Diia.City

18 lutego 2022. Już 55 ukraińskich i zagranicznych firm informatycznych zostało pierwszymi rezydentami specjalnego porządku prawnego Diia.City. Wśród nich – Samsung, Rozetka i Monobank.

8 lutego weszły w życie specjalne regulacje prawne Diia.City, mające na celu rozwój i poprawę warunków dla branży IT w Ukrainie. Według ministra transformacji cyfrowej Michaiła Fiodorowa, w tym czasie o status rezydenta ubiegało się ponad 70 firm. Jednak niektórym z nich odmówiono tego statusu, gdyż nie spełniały kryteriów.

Diia.City powstał jako specjalny system prawno-podatkowy dla firm z branży IT – startupów, handlu elektronicznego i innych. Uzyskanie statusu rezydenta Diia.City niesie za sobą szereg korzyści. Wprowadzany jest specjalny sposób opodatkowania rezydentów i dochodów ich pracowników: przedsiębiorcy mają możliwość wyboru – czy płacą podatek dochodowy w wysokości 18 proc. czy podatek od zwrotu kapitału według stawki 9 proc.

W ramach Dija.City wprowadzono nową formę relacji pracodawców ze specjalistami IT – poprzez zawieranie kontraktów GIG. Te kontrakty z jednej strony pozwalają czerpać korzyści podatkowe, jakie wynikają z pracy freelancera w IT, zaś z drugiej strony dają takie gwarancje socjalne, jak dla pracowników etatowych.

Aby znaleźć się w Diia.City trzeba złożyć wniosek do Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy. Mogą tego zrobić osoby prawne zarejestrowane w sposób przewidziany przez ustawodawstwo Ukrainy, które spełniają kilka kryteriów:

  • wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników lub specjalistów GIG wynosi nie mniej niż 1 200 EUR,
  • zatrudnienie co najmniej 9 pracowników (specjalistów GIG) w każdym miesiącu kalendarzowym,
  • wysokość rocznego dochodu nie więcej niż 7 mln UAH,
  • brak kryteriów „negatywnych”.

W Diia.City nie mogą „zameldować” się:

  • firmy niebędące rezydentami Ukrainy,
  • firmy, w których udział państwa wynosi 25 proc.,
  • organizacje non-profit,
  • spółki z udziałem kapitału rosyjskiego,
  • firmy w procesie naprawczym lub upadłości,
  • te przedsiębiorstwa, które mają zaległe zobowiązania publiczne lub naruszyły prawo w zakresie obrotu wirtualnymi aktywami.

Nowo „zameldowani” mieszkańcy Diia.City założyli już własne stowarzyszenie, aby „bronić swoich praw, dbać o realizację zasad przejrzystości i synergii”. W tym celu powstał portal internetowy, który opisuje kluczowe zasady nowego stowarzyszenia. Do inicjatywy mogą przyłączyć się wszyscy mieszkańcy Diia.City, którzy otrzymali potwierdzenie swojego statusu z Ministerstwa Transformacji Cyfrowej.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn