Rząd chce podnieść czynsz za wydobycie gazu

15 lutego 2022 r. Zarejestrowano rządowy projekt ustawy, która zwiększa do 74 proc. czynsz za wydobycie gazu ziemnego w Ukrainie. Są obawy o spadek wydobycia i nowe inwestycje.

Projekt Gabinetu Ministrów zmienia Ordynację Podatkową. Zgodnie z jej normami czynsz za wydobycie gazu ziemnego jest związany z ceną sprzedaży. Im wyższy koszt gazu, tym wyższy czynsz. Obecnie stawki czynszu są niezależne od ceny sprzedaży. Wynoszą 29 proc. (dla odwiertów do 5 km) i 14 proc. (powyżej 5 km).

Proponuje się, aby wprowadzić 74 proc. zamiast 29 proc. i 59 proc. zamiast 14 proc. Natomiast za gaz wydobywany z nowych odwiertów z pól do 5 km i pól powyżej 5 km, na poziomie 12 proc. i 6 proc. proponuje się odpowiednio 67 proc. i 53 proc.

Rząd planuje wykorzystać dodatkowe dochody na rozwój krajowego transportu lotniczego i obniżenie jego kosztów. Tym samym do 31 grudnia 2024 r., w przypadku planowanego wzrostu czynszów, planowane jest obniżenie podatku VAT na usługi transportu lotniczego w zakresie krajowego przewozu pasażerów i bagażu do 7 proc.

Również przewodniczący komitetu podatkowego Rady Najwyższej Danyło Hetmancew zarejestrował kilka dni temu projekt ustawy o podwyższeniu podatku od wydobycia ukraińskiego gazu ziemnego z 14 proc. do 29 proc. i z 54 proc. do 69 proc., w zależności od głębokości studni.

Gwałtowny wzrost cen sprzedaży nie wpływa na koszty produkcji. Stwarza to dodatkową marżę, której firmy wydobywcze się nie spodziewały- czytamy w nocie wyjaśniającej do projektu ustawy Hetmantseva.

Ostatni raz czynsz za wydobycie gazu na Ukrainie tak gwałtownie wzrósł w 2014 roku, na początku konfrontacji wojskowej w Donbasie. Podatek od wydobycia został podwyższony z 29 proc. do 55 proc. Wysokość czynszu miała obowiązywać do końca 2014 roku, ale została przedłużona o kolejny rok. W efekcie, według Związku Spółek Gazownictwa, inwestycje kapitałowe spadły o 80 proc., o 400 mln USD w 2015 roku, a firmy musiały zrezygnować z 90 proc. planowanych nowych odwiertów.

Większość ekspertów jest przekonana, że wzrost czynszów za wydobycie gazu w Ukrainie spowoduje spadek wydobycia i zwiększy uzależnienie kraju od importu surowców energetycznych, w szczególności z Rosji. „Czterokrotne podwyższenie podatku od ukraińskiego wydobycia gazu oznacza wypędzenie z Ukrainy wszystkich zagranicznych firm oraz wstrzymanie wszelkich odwiertów i poszukiwań gazu na naszym terytorium. „Jest to koniec wykorzystania szelfu Morza Czarnego, złóż łupkowych, a więc nadziei na to, że Ukraina stanie się eksporterem i nigdy więcej nie będzie uzależniona od rosyjskiego gazu” – powiedział poseł i członek parlamentarnej komisji budżetowej Ołeksiy Honcharenko.

Jego kolega Ołeksiy Kucherenko, członek Komitetu ds. energii, uważa, że ​​inicjatywa podniesienia czynszów za ukraińskie wydobycie gazu doprowadzi do zmniejszenia wpływów do budżetu państwa ze względu na spadające wydobycie.

W 2021 r. Ukraina wyprodukowała 19,8 mld m sześc. gazu (o 2,2 proc. mniej niż w 2020 r.).

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn