Powołanie nowego ambasadora Ukrainy

8 lutego 2022. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Dekretem nr 44/2022 powołał Pana Wasyla Zwarycza na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z dyplomatycznymi standardami oznacza to, że Wasyl Zwarycz uzyskał wcześniej agrément, czyli akceptację państwa przyjmującego.

Ambasador Andrij Deszczycia nadal pełni swoją misję w Polsce, zapewne przygotowuje się do wyjazdu, w tym do pożegnań z polskimi partnerami i korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Polsce. Jak poinformował rzecznik polskiego MSZ, ambasador Deszczycia będzie jeszcze towarzyszył ministrowi spraw zagranicznych Zbigniewowi Rauowi podczas jego wizyty w Kijowie i Charkowie, która rozpoczyna się w środę, 9 lutego.

Andrij Deszczycia przestanie pełnić funkcję ambasadora w dniu wyjazdu, który nastąpi po zawiadomieniu o tym notą dyplomatyczną polskiego MSZ. W nocie wskazany też będzie chargé d’affaires, czyli pełnomocnik ambasadora, kierujący ambasadą w jego zastępstwie do czasu przyjazdu Ambasadora Wasyla Zwarycza.

  • Andrij Deszczycia został mianowany ambasadorem w Polsce w 2014 roku, tak więc pełni swoją misję już ósmy rok, co jest ponadstandardową sytuacją.
  • Wasyl Zwarycz ma 45 lat, pochodzi ze Stryja. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora Drugiego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, był zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pracował także w ambasadach Ukrainy w Turcji i Stanach Zjednoczonych, pracował też w Ambasadzie Ukrainy w Polsce.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn