Opłata wojskowa

7 lutego 2022. Od dochodów osób fizycznych uzyskanych na terytorium Ukrainy pobierana jest opłata wojskowa.  Jej stawka wynosi 1,5 proc. od naliczonych wynagrodzeń. Przez 8 lat do budżetu z tego tytułu wpłynęło ponad 130 miliardów UAH.

W 2021 roku do budżetu Ukrainy wpłynęło 28,6 mld UAH z opłaty wojskowej. Od wprowadzenia tego quasi-podatku w 2014 roku to już łącznie 131,9 mld UAH.

Te dane uzyskała organizacja społeczna State Watch, promująca zasady dobrego zarządzania państwem i kontrolująca działalność jego organów.

Dochody z opłaty wojskowej nie są bezpośrednio przekazywane na potrzeby sił zbrojnych, lecz do ogólnego budżetu państwa.

„Wpływy z opłaty wojskowej zgodnie z drugą częścią artykułu 29 Kodeksu budżetowego Ukrainy są przekazywane na fundusz ogólny i kierowane na realizację wydatków zgodnie ze wskazaniami budżetowymi, ustanowionymi przez ustawę Ukrainy O państwowym budżecie Ukrainy na 2021 rok”- opisały State Watch organy rządu.

28 stycznia deputowani Rady Najwyższej zaproponowali utworzenie oddzielnego funduszu, gromadzącego środki z opłaty wojskowej, tak aby wszystkie fundusze były kierowane do sektora obronnego. Sprawa jest w toku.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn