Stopa wyższa, prognoza niższa

21 stycznia 2022. Narodowy Bank Ukrainy (NBU) pogorszył obniżył prognozę wzrostu PKB Ukrainy w 2022 roku ze względu na sytuację geopolityczną. Bank centralny podniósł też stopę dyskontową o 1 punkt procentowy do 10 proc.

Na koniec 2021 r. wzrost realnego PKB, według szacunków NBU, wyniósł około 3 proc. Ożywienie gospodarcze było ułatwione przez stały popyt konsumpcyjny, zwiększone inwestycje przedsiębiorstw po kryzysie, a także rekordowe zbiory plonów rolnych i rosnące ich ceny. NBU wskazał, że ożywienie gospodarcze było wolniejsze niż oczekiwano z powodu szybkiego wzrostu cen energii, wpływu niskich zbiorów rolnych w 2020 r. i wolniejszego niż oczekiwano ożywienia sektora usług.

Na 2022 r. NBU obniżył swoją prognozę wzrostu PKB z 3,8 proc. do 3,4 proc. Wynika to przede wszystkim z napiętej sytuacji geopolitycznej, która negatywnie wpłynie na decyzje inwestycyjne. Innymi czynnikami obniżającymi prognozę są skutki koronakryzysu, prognozowane stosunkowo wysokie ceny energii i niedobory niektórych rodzajów surowców.

W latach 2023-2024 PKB będzie rósł w tempie ok. 4 proc rocznie.

NBU podniósł stopę dyskontową o 1 punkt procentowy, do 10 proc. Gubernator NBU Kiryło Szewczenko poinformował, że bank centralny będzie kontynuował cykl wzmacniania polityki pieniężnej i jest gotowy do zdecydowanego działania w przypadku dalszej realizacji czynników proinflacyjnych.

„Występowanie znacznej liczby ryzyk proinflacyjnych wymaga wzmocnienia polityki pieniężnej NBU w celu poprawy oczekiwań inflacyjnych i zapewnienia trwałego spadku inflacji do 5 proc.” – czytamy w komunikacie NBU. Wskazano w nim, że decyzje administracyjne ustalające taryfy dla niektórych mieszkań i usług komunalnych pomogły hamować inflację. „W rezultacie wzrost cen konsumpcyjnych spowolnił ze szczytowego poziomu 11 proc. we wrześniu do 10 proc. w grudniu” – podano w komunikacie.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn