Wzrost, ale po spadku PKB

12 stycznia 2022. Według wstępnych szacunków wzrost PKB Ukrainy w 2021 roku wyniesie 3,2 proc., co nie zrekompensuje spadku aktywności gospodarczej w 2020 roku, który wyniósł 4,0 proc.- napisał na Facebooku Bohdan Daniłyszyn, Przewodniczący Rady Narodowego Banku Ukrainy (NBU).

Według Daniłyszyna mniejszy niż oczekiwano jest wzrost produkcji przemysłowej w Ukrainie, co jest „pochodną” sytuacji kryzysowej 2020 roku. W ciągu 11 miesięcy 2021 roku produkcja przemysłowa wzrosła 0 1,3 proc. wobec spadku o 4,5 proc. w 2020 roku. Jednocześnie mniej niż 2 proc. inwestycji kapitałowych przedsiębiorstw przemysłowych zostało zrealizowanych z pożyczek ukraińskich banków.

Wzrost realnych dochodów gotówkowych ludności (płace, emerytury, inne transfery pieniężne) za 9 miesięcy 2021 r. wyniósł 3 proc. i nie mógł zrekompensować wzrostu wydatków gospodarstw domowych na podstawowe towary i usługi. W rezultacie oszczędności ludności zmniejszyły się o 88 mld UAH ( -2,4 proc. PKB). Daniłyszyn przypomniał, że według Międzynarodowego Funduszu Walutowego siła nabywcza dochodu na mieszkańca Ukrainy nadal jest najniższa w Europie.

„Tak więc w warunkach, gdy wzrost cen konsumpcyjnych generowany jest głównie przez czynniki niepieniężne, a ożywienie gospodarcze pozostaje nie do utrzymania, polityka banku centralnego powinna odzwierciedlać wyważony kompromis między celami stabilności cen, stabilności finansowej i wsparcia wzrostu gospodarczego” – napisał Daniłyszyn, który jest szefem Rady NBU.

Jak poinformował Ukrinform, Ukraina zakończyła 2021 rok z najwyższym w swojej historii produktem krajowym brutto w dolarach – prawie 200 mld USD.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn