12 stycznia 2022. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej zatwierdziło rozporządzenie wprowadzające jednolite standardy jakości usług publicznych. Będą one obowiązkowe dla centrów usług administracyjnych, centrów usług Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, państwowych służb migracyjnych i wszystkich agencji rządowych, które świadczą usługi administracyjne na rzecz Ukraińców.

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej twierdzi, że po wydaniu rozporządzenia ponad 7 tys. organów państwowych będzie pracować zgodnie z nowymi wymogami.

„Rozporządzenie pozwoli nam praktycznie wdrożyć nowoczesne podejście zorientowane na klienta w instytucjach publicznych oraz zbliżyć poziom obsługi do europejskich i światowych standardów i praktyk służb publicznych. Ponadto uprości pracę pracowników centrów usług administracyjnych. Przecież będą mieli jasną procedurę postępowania w typowych sytuacjach i możliwości reagowania w sytuacjach nietypowych” – powiedziała wiceminister transformacji cyfrowej Ludmiła Rabczyńska.

Tym samym zgodnie z nowymi wymogami instytucje publiczne są zobowiązane:

– zapewniać wysokiej jakości i niedyskryminacyjne usługi wszystkim, którzy się do nich ubiegają- dotyczy to także osób niepełnosprawnych, osób starszych, cudzoziemców i mniejszości narodowych;

– unikać i zapobiegać konfliktom z gośćmi;

– zachowywać spokój w sytuacjach konfliktowych, skupiać się na możliwościach i rozwiązywaniu problemów, a nie na ograniczeniach;

– codziennie zbierać i odpowiadać na informacje zwrotne od odwiedzających, a także uwzględniać komentarze w celu ulepszenia usługi;

– odzywać się w ciągu 5 minut podczas rozmowy online. Jeśli odpowiedź trwa dłużej, należy ostrzec osobę o opóźnieniu w ciągu 1 minuty.

Ponadto rozporządzenie Ministerstwa Finansów rozszerzyło dotychczasowe wymagania dotyczące świadczenia usług publicznych, które w szczególności dotyczą zasad dostępności. Tak, pracownicy służb publicznych powinni być w stanie komunikować się z każdym odwiedzającym – za pomocą języka migowego, tłumacza internetowego i nie tylko.

Wcześniej wicepremier, minister transformacji cyfrowej Michaił Fiodorow zapowiedział nowe projekty i usługi cyfrowe, które pojawiają się na portalu usług publicznych Diia. Wśród nich jest rejestracja dotacji, zaświadczenia o ubezpieczeniu i stażu pracy, wyznaczanie i przenoszenie emerytur itp.

Dodatkowo w najbliższym czasie powinny zostać uruchomione inne usługi poprzez Diia – możliwość składania rocznego oświadczenia dla osób prywatnych, uzyskania zaświadczenia o niekaralności, wysyłania zawiadomień o wnioskach o historię kredytową użytkownika, rozpraw sądowych i egzekucyjnych obrady. Również poprzez platformę Diia będzie można zmienić miejsce zamieszkania, zamówić usługi budowlane (informacje o oddaniu budynków do użytku), usługi podatkowe online, elektroniczne zaświadczenie lekarskie i automatycznie zarejestrować działalność gospodarczą.

Wiktoria Czyrwa