Cudzoziemcy więcej kupują

5 stycznia 2022. W trzecim kwartale 2021 roku na towary i usługi w Polsce cudzoziemcy wydali o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku – wynika z danych opublikowanych przez GUS.

„Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2021 r. ukształtowała się na poziomie 8,5 mld zł” – informuje Rzecznik Prasowy Prezesa GUS. W stosunku do poprzedniego kwartału wydatki te również były większe aż o 61,3 proc. Średnio podczas jednej podróży cudzoziemiec zostawiał w Polsce ok. 507 zł.

Najwięcej w Polsce wydają podróżujący, którzy przekraczają lądową granicę z Niemcami (60,4 proc.), Czechami (12,8 proc.), Ukrainą (12,1 proc.), Słowacją (7,6 proc.), Litwą (4,5 proc.), Białorusią (2,3 proc.) i Rosją (0,2 proc.). Przy czym większość zakupów dokonywano w pasie do 50 km od granicy – prawie 57 proc. w przypadku zewnętrznej granicy UE oraz 80 proc. w przypadku granicy wewnętrznej.

Struktura wydatków różni się w zależności od odcinka przekraczania granicy. Tak więc osoby spoza UE najwięcej środków przeznaczyły na zakup towarów nieżywnościowych (78 proc.), 15 proc. – na żywność i napoje bezalkoholowe, a na pozostałe wydatki (usługi) – 7 proc.

Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE połowę wydatków przeznaczyli na towary nieżywnościowe, 15 proc. na pozostałe wydatki (usługi) oraz 13 proc. na żywność i napoje bezalkoholowe. Takie zróżnicowanie, w ocenie GUS, jest związane m.in. ze sposobem podróżowania, celem podróży, długością pobytu, czy też opłacalnością dokonywania zakupów za granicą.

Tetiana Gomon

Facebook
Twitter
LinkedIn