Stawka większa niż 9 procent

20 grudnia 2021. Zdaniem większości członków Komitetu Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Ukrainy (NBU) konieczne jest dalsze podnoszenie stopy dyskontowej.

Trzech członków Komitetu wnioskowało o podniesienie stopy dyskontowej do poziomu 9,5 proc. jeszcze w grudniu bieżącego roku. Przypomnijmy, że 9 grudnia Zarząd NBU podniósł już stopę do 9 proc. w skali roku.

W komunikacie NBU czytamy, że:

  • Inflacja osiągnęła szczyt we wrześniu i zaczęła spadać w październiku-listopadzie, ale w wolniejszym tempie niż oczekiwano. Było to spowodowane rosnącym wpływem globalnego wzrostu cen szerokiej gamy towarów i usług na rynku krajowym z powodu efektów drugiej fali pandemii. Inflacja jest nadal napędzana przez rosnące wydatki przedsiębiorstw na logistykę i płace.
  • Wyższa od prognozowanej dynamika płac jest napędzana czynnikami systemowymi, w tym utrzymującym się popytem na pracę na Ukrainie i za granicą. Z drugiej strony obecne spowolnienie nominalnego wzrostu płac w ujęciu rocznym wynika w dużej mierze z efektu wysokiej bazy.
  • Bazowa presja inflacyjna pozostaje stabilna. Krajowy popyt konsumencki pozostaje silny pomimo nieznacznego pogorszenia zaufania konsumentów i surowszych ograniczeń kwarantanny. Jednocześnie przedsiębiorstwa- zarówno w przemyśle, jak i sektorze usług – nadal walczą o zwiększenie zdolności produkcyjnych w celu zaspokojenia popytu, wynika z badań Państwowej Służby Statystyki Ukrainy i NBU.
  • Rosną oczekiwania inflacyjne wszystkich grup respondentów. Już ponad 60 proc. gospodarstw domowych spodziewa się inflacji powyżej 10 proc. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach gospodarki nadal przewidują przyspieszony wzrost cen sprzedaży w związku z wyższymi kosztami surowców i cenami dostawców. Przedłużająca się wysoka inflacja i groźba eskalacji agresji militarnej ze strony Rosji zwiększają ryzyko dalszego zaburzania oczekiwań inflacyjnych.

  • Prognozy inflacji sporządzane przez NBU są stale korygowane w górę, zaś trend inflacyjny ponownie jest powyżej prognozy z października. Wydaje się, że podmioty gospodarcze są coraz mniej pewne skuteczności działań NBU i zdolności do przywrócenia inflacji do celu inflacyjnego 5 proc. w 2022 roku.
  • Członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Ukrainy, opowiadający się za ponownym podwyższeniem stopy dyskontowej w grudniu br. argumentowali, że wzrost światowych cen energii i zbóż będzie wpływał na ceny konsumpcyjne przez długi czas. Przedsiębiorstwa rolne, w szczególności zakłady przetwórcze, spodziewają się dalszego wzrostu cen zakupu i są zmuszone do rewizji cen swoich produktów, ponieważ pasze i nawozy stają się droższe. Sieci handlowe działają obecnie z niską rentownością. W rezultacie większość presji ze strony cen zakupu przełoży się na ceny detaliczne. W takich warunkach nawet dość duża podwyżka stóp procentowych w 2022 r. obniży inflację tylko do górnej granicy docelowego przedziału, zaś powrót do celu inflacyjnego 5 proc. nastąpi bliżej połowy 2023 roku.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn