6 grudnia 2021. Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że „ze względu na niską generację wiatrową oraz postoje awaryjne i remontowe kilku jednostek wytwórczych w dniu 6.12.2021 r. wystąpiły trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego.” Awaryjnie sprowadzono prąd z zagranicy, w tym z Ukrainy.

W komunikacie czytamy też, że „niedobór bilansowy dotyczy braku możliwości dotrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy.  Skala niedoboru rezerw mocy jest istotna i przekracza w niektórych godzinach 1000 MW. Ryzyko dalszego pogorszenia się bilansu ze względu na dużą liczbę uruchamianych po weekendowym postoju jednostek wytwórczych jest również istotne. Dlatego PSE planując pracę systemu w dniu 6.12.2021 r. zastosowały niezbędne środki zaradcze, w tym skorzystały z międzyoperatorskiej pomocy awaryjnej z systemów sąsiednich. Na wniosek PSE pomocy udzielili operatorzy systemów Litwy, Szwecji, Niemiec i Ukrainy. Dzięki temu możliwe jest zbilansowanie systemu oraz dotrzymanie wymaganych poziomów rezerw mocy.”

Podobna sytuacja- jak podały PSE- będzie także 7 grudnia.

„Ukrenergo”, operator systemu energetycznego Ukrainy poinformowało, że 6 grudnia, w godzinach 9:00 – 16:00 (czasu kijowskiego) przesłano do Polski 945 MWh energii elektrycznej.

Ukrenergo przypomniało, że udzielenie PSE pomocy w nagłych przypadkach nastąpiło na mocy   umowy podpisanej z PSE 5 sierpnia 2019 r. Podkreślono, że pomoc w nagłych wypadkach nie jest importem komercyjnym.

(Red.)