Budżet na 2022 r. przyjęty!

2 grudnia 2021 r. Rada Najwyższa zatwierdziła projekt budżetu państwa na przyszły rok. Wcześniej Komisja Budżetowa obradowała do trzeciej w nocy, aby przedłożyć projekt preliminarza parlamentowi.

Co zmieniło się między pierwszym czytaniem a głosowaniem nad całym dokumentem? Gabinet Ministrów zwiększył dochody budżetu państwa w 2022 r. o 55 mld UAH (do 1,322 bln UAH), w szczególności wpływy z funduszu ogólnego wzrosły o 78 mld UAH do 1,18 bln UAH, wydatki o 56 mld UAH do 1,497 bln UAH (z funduszu ogólnego wzrost wyniósł 50 mld UAH).

Plan wpływów podatkowych do budżetu państwa w 2022 r. przed drugim czytaniem wzrósł o 64 mld UAH do 1,167 bln UAH. Plan dochodów z opłat czynszowych został zwiększony o 25 mld UAH do 71,25 mld UAH. W szczególności plan przychodów z czynszów za gaz został powiększony o 22,7 mld UAH. Ponadto spodziewane przychody z czynszów z rudy wzrosły o 0,24 mld UAH do 4,7 mld UAH. Wpływy z NBU w 2022 roku mają wynieść prawie 13,6 mld UAH.

Prognozowany nominalny PKB wyniesie 5,39 bln UAH, a realny wzrost wyniesie 3,8 proc. Przewiduje się, że średni kurs hrywny do dolara wyniesie 28,6 – 28,7 UAH za dolara. Planowane jest zwiększenie maksymalnej kwoty deficytu budżetowego o 792 mln UAH do 188,798 mld UAH.

Wśród innych innowacji w budżecie na przyszły rok – dokument proponuje usunięcie sformułowania o maksymalnej kwocie gwarantowanego długu publicznego, pozostawiając poziom maksymalnej kwoty długu publicznego na tym samym poziomie – 2,725 bln UAH.

Przewiduje się również, że w 2022 r. gwarancje państwowe mogą być wystawione w szczególności decyzją Rady Ministrów w wysokości do 3 proc. planowanych dochodów ogólnego funduszu budżetu państwa. Przewiduje to jeden z punktów memorandum z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Wydatki na bezpieczeństwo i obronność wzrosły do ​​6 proc. PKB, czyli do 322,7 mld UAH. Na cyfryzację przeznaczono 1,8 mld UAH. Przed drugim czytaniem przeznaczono dodatkowo 25 mld UAH na infrastrukturę. Z tego 9 mld – na dotacje dla władz lokalnych na wsparcie szpitali i placówek oświatowych, 4,4 – na rozwój lotnisk.

3,1 miliarda UAH powiększyło opiekę zdrowotną, a 2 miliardy UAH edukację i naukę. Ponadto 5 miliardów UAH przeznaczono na prezydencki projekt „Wielka restauracja”, 1 miliard – na wsparcie kina, a kolejne 183 miliony – na rozwój ukraińskiego wydawnictwa książkowego.

Oddzielnie przewidziano 3 miliardy UAH na wypłatę tysiąca hrywien obiecanych przez prezydenta Zełenskiego w pełni zaszczepionym obywatelom. Na restrukturyzację przemysłu węglowego i tworzenie parków przemysłowych przeznaczono po 400 mln UAH.

Warto zauważyć, że w budżecie-2022 nie dodano środków na działalność Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego. Obecnie przeznaczono na nią 600 mln UAH, mimo że 900 mln UAH jest potrzebne na godziwe wynagrodzenie pracowników Biura.

Tymczasem premier Denys Szmyhal nazwał budżet na 2022 r. zatwierdzony przez Radę Najwyższą budżetem modernizacji kraju.

„Budżet państwa 2022 pozostał zrównoważony i realistyczny, ale tak naprawdę jest to budżet modernizacji kraju. Priorytety głównego dokumentu finansowego kraju pozostają takie same: medycyna, edukacja, obronność i bezpieczeństwo, sfera społeczna, infrastruktura, wsparcie biznesu i innowacje. Przez ostatnie 10 lat żaden budżet nie przewidywał takiej wielkości nakładów inwestycyjnych jak w 2022 roku. 140 mld UAH, czyli 9,4 proc. wszystkich wydatków, to inwestycje w rozwój gospodarczy. Środki przewidziane są zarówno na programy pożyczek uprzywilejowanych, jak i przystępne kredyty hipoteczne dla wszystkich Ukraińców. W budżecie są dziesiątki nowych programów, znacznie zwiększamy środki na prawie wszystkie główne pozycje wydatków”, – powiedział premier.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn