Zła kondycja sektora państwowego

15 listopada 2021. Aktywa przedsiębiorstw państwowych Ukrainy, w ciągu 2. kwartału bieżącego roku zmniejszyły się o prawie 400 mld UAH.

Dokładnie: ich aktywa wynoszą 1261 mld UAH, czyli o 392 mld UAH (24 proc.) mniej niż szacowana wartość aktywów na koniec pierwszego kwartału 2021 roku.  To wyniki monitoringu Ministerstwa Gospodarki Ukrainy.

„Nie znamy przyczyn tak znaczącego spadku wartości aktywów” – stwierdzili analitycy.  Państwo posiada 3331 przedsiębiorstw państwowych. Łączna średnia liczba etatów w tych firmach wynosi 697 tys.

  • Kiepsko wygląda aktywność przedsiębiorstw państwowych. Tylko 1404 przedsiębiorstw (42 proc. ogółu) prowadzi działalność gospodarczą. Aż 1476 przedsiębiorstw państwowych (44 proc.) nie pracuje. W stosunku do pozostałych 451 przedsiębiorstw państwowych (14 proc. ogółu) nie ma informacji o ich aktywności.
  • Wśród działających firm, 832 przedsiębiorstwa są rentowne, co stanowi 25 proc. całkowitej liczby przedsiębiorstw państwowych. W pierwszym półroczu 2021 r. łączny zysk przedsiębiorstw państwowych wyniósł 11 mld UAH (według zaudytowanej sprawozdawczości). W pierwszym kwartale 2021 r. zysk ten wyniósł 20,6 mld UAH (według zaudytowanego raportu), co wskazuje, że w drugim kwartale 2021 r. przedsiębiorstwa państwowe poniosły straty w wysokości prawie 10 mld UAH.
  • 14 największych przedsiębiorstw państwowych Ukrainy w 1. połowie 2021 roku zarobiło około 13 mld UAH.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn