Centrenergo z kopalniami i do prywatyzacji

10 listopada 2021 r. Gabinet Ministrów Ukrainy podjął decyzję o odbudowie zlikwidowanej spółki Energetyczna Kompania Ukrainy i przekazaniu jej państwowych udziałów w Centrenergo oraz w państwowych kopalniach węgla. Następnie 100 proc. akcji tej spółki znajdzie się na liście obiektów tzw. wielkiej prywatyzacji.

Zdaniem premiera Denisa Szmyhala taka fuzja zapewni Centrenergo nieprzerwane dostawy węgla, zaś państwowe kopalnie będą miały kanał sprzedaży swoich produktów i odpowiedni poziom płatności.

Centrenergo PJSC jest państwowym przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się produkcją i dostawą energii elektrycznej. Udział firmy w bilansie energii elektrycznej produkowanej na Ukrainie wynosi 8 proc. Firma składa się z trzech elektrociepłowni – Vuglegirska, Zmiivska i Trypilska. W ciągu ostatnich pięciu lat Centrenergo kilkakrotnie próbowano sprywatyzować, ale bez powodzenia. W czerwcu 2021 roku Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy wydał nakaz prywatyzacji Centrenergo w 2022 roku.

„Nie rezygnujemy z planów prywatyzacyjnych Centrenergo i wierzymy, że utworzenie spółki zajmującej się zarówno wydobyciem, jak i wytwarzaniem węgla tylko zwiększy zainteresowanie takim podmiotem podczas otwartej aukcji” – powiedział premier Denys Szmyhal.

NJSC Energetyczna Kompania Ukrainy jest udziałowcem około 30 otwartych spółek akcyjnych kompleksu paliwowo-energetycznego, które produkują i dostarczają energię elektryczną. Od 2014 roku firma jest w stanie likwidacji. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zawiesił jej likwidację, po czym udział państwa w PJSC Centrenergo zostanie przekazany do Energetycznej Kompanii Ukrainy.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn