Nowy E-TAP efektywności energetycznej

8 listopada 2021. W ostatnich dniach października w Kijowie odbyło się kilka ważnych spotkań. Związane były z realizacją projektu pomocy technicznej w Ukrainie „E-ETAP” (ukr.: Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні). Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza wspomagała działania Krajowej Agencji Poszanowania S.A. w ramach tego projektu.

27 października kierownictwo Departamentu Efektywności Energetycznej Ministerstwa Rozwoju Gmin i Terytoriów Ukrainy przyjęło polskich specjalistów. Podczas dwugodzinnej rozmowy uczestnicy omówili zmiany legislacyjne i różnice w funkcjonowaniu polskiego i ukraińskiego funduszy zorientowanych na efektywność energetyczną, obszary działania KAPE S.A., Polskiego Funduszu Poszanowania Energii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, porównali wyniki termomodernizacji obu krajów, uzgodnili dalsze wspólne działania.

29 października odbyło się spotkanie z kierownictwem Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainy. Wskazano, że efektem E-TAP jest podniesienie poziomu rozwoju zawodowego uczestników projektu, pracowników Funduszu oraz naczelników wspólnot mieszkaniowych.

  • Projekt „E-ETAP” jest realizowany w ramach współpracy z Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) i został zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy (MINREGION) na początku 2019 roku. Projekt był finansowany w całości przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Projekt uzyskał poparcie Ministra Środowiska oraz Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W 2018 roku Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza była liderem projektuNasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie”, w którym partnerem była Fundacja Solidarności Międzynarodowej i KAPE S.A. Projekt był współfinansowany ze środków Programu “Wsparcie Demokracji 2018”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn