Cudzoziemcy i bezpaństwowcy do kontroli

26 października 2021 r. Państwowa Służba Pracy i Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy po raz pierwszy zaczną sprawdzać pracodawców, którzy zatrudniali cudzoziemców lub bezpaństwowców.

Kontrola będzie dotyczyła przestrzegania przepisów prawa pracy i zatrudnienia, w szczególności przestrzegania ustawowego poziomu wynagrodzeń cudzoziemców oraz potrącenia jednorazowej składki na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne.

Podstawą tej kontroli był monitoring wypłat wynagrodzeń przez pracodawców w latach 2020-2021 pracownikom zagranicznym. Okazało się, że w odniesieniu do 70 proc. wszystkich zagranicznych pracowników, którzy otrzymali pozwolenie na pracę na Ukrainie, nie ma żadnych dalszych informacji podatkowych, w szczególności dotyczących wpłaty jednolitej składki na ubezpieczenie społeczne. Organy podatkowe uznały, że jest to przejaw masowych nadużyć pracodawców, w tym związanych z nielegalną migracją.

Według wiceminister gospodarki Svitlany Glushchenko, w przypadku naruszeń sankcje zostaną nałożone zarówno na pracodawców, jak i pracowników. W ten sposób można ścigać nieuczciwe podmioty gospodarcze, a cudzoziemcom cofać zezwolenia na pobyt i pracę.

„Kontrola Państwowej Służby Pracy i Państwowej Służby Podatkowej zapewni przestrzeganie praw i gwarancji socjalnych cudzoziemców pracujących na Ukrainie, a także powstrzyma nadużycia pracodawców, którzy ułatwiają nielegalną migrację. W przypadku naruszeń zainicjujemy przed Państwową Służbą Migracyjną cofnięcie zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców, którzy sporządzili fikcyjne umowy o pracę z pozbawionymi skrupułów podmiotami gospodarczymi” – powiedziała Svitlana Glushchenko.

Według Ministerstwa Gospodarki taki monitoring będzie wprowadzony na stałe. Ministerstwo przygotowuje obecnie projekt ustawy o pracy cudzoziemców i bezpaństwowców na Ukrainie.

Główne założenia projektu to:

  • wprowadzenie stałego monitoringu przestrzegania legalności zatrudnienia cudzoziemców;
  • zniesienie przez pracodawcę obowiązku zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości 5 lub 10 płac minimalnych, w zależności od kategorii;
  • wzrost kosztów pozwolenia na pracę na Ukrainie, fundusze te mają zostać wykorzystane na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych;
  • zapewnienie możliwości zatrudniania studentów zagranicznych studiujących na ukraińskich uczelniach. Dla nich pozwolenie na pracę będzie bezpłatne.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn