Ukraina ma rekordowe zbiory zbóż

28 września 2021 Zbiory zbóż na Ukrainie wynoszą 46 mln ton. To najwyższe plony od 30 lat.

Rekordowe są też zbiory pszenicy – 30 mln ton.  To nie tylko o 26 proc. więcej niż w ubiegłym roku, ale też przekroczenie najbardziej optymistycznych prognoz na ten rok.

Według Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności tegoroczne zbiory w pełni pokryją zarówno krajowy popyt na pszenicę spożywczą, jak i oczekiwania eksportowe.

Tak więc na zaspokojenie potrzeb ludności ukraińskiej potrzeba 5 mln ton wysokiej jakości pszenicy, co pozwala wysłać na eksport do 14,8 mln ton. Również na potrzeby krajowe Ukrainy wystarczy 3,6 mln ton zboża paszowego, a 9,6 mln ton można eksportować. Oznacza to, że Ukraina może wyeksportować ok. 24,4 mln ton zboża, co w ujęciu finansowym przyniesie 6 mld USD.

Według Departamentu Rolnictwa USA w roku hadlowym 2021-2022 Ukraina może wyeksportować rekordową liczbę 23,5 mln ton pszenicy. Ponadto, według Państwowej Służby Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów, Stany Zjednoczone są gotowe do otwarcia swojego rynku na ukraińską kukurydzę i pszenicę. Procedury uzgadniania tej decyzji są w końcowej fazie.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn