Ukraina wypełnia warunki umowy stowarzyszeniowej z UE

23 września 2021 r. W ciągu 5 lat obowiązywania umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE strona ukraińska wypełniła 58 proc. swoich zobowiązań. Całkowite wypełnienie zobowiązań ma nastąpić w ciągu dziesięciu lat.

Według wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olgi Stefaniszynej, rządowy Plan Działań na rzecz realizacji Umowy Stowarzyszeniowej zawiera ok. 8 tys. zadań. Jedna czwarta zobowiązań zawartych w dokumencie została spełniona przez Ukrainę w tym roku, kiedy komisja koordynacyjna rozpoczęła prace nad ustaleniem priorytetowych ustaw i regulaminów.

Największe postępy zanotowano w następujących obszarach:

  • dialog polityczny, bezpieczeństwo narodowe i obrona – 89 proc.;
  • sprawiedliwość, wolność, bezpieczeństwo, prawa człowieka – 87proc.;
  • zniesienie barier technicznych w handlu – 85 proc.;
  • polityka humanitarna – 85 proc.;
  • zamówienia publiczne – 85 proc.;
  • sfera przedsiębiorczości – 83 proc.

Oficjalna ocena realizacji Umowy zostanie przedstawiona na szczycie Ukraina-UE, który odbędzie się 12 października br. w Kijowie.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn