Misja MFW rozpoczęła pracę w Ukrainie

21 września 2021. Misja MFW kierowana przez Ivannę Vladkovą-Gollar rozpoczyna pracę w Ukrainie. Kontynuowana będzie dyskusja z władzami na temat pierwszego przeglądu programu stand-by. Finansowanie uzależniane jest od przeprowadzenia reform, m.in. w sądownictwie.

Przedstawiciel Funduszu w Ukrainie Vagram Stepanyan poinformował, że spotkania odbędą się online.

Jak informowaliśmy, w czerwcu 2020 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził 18-miesięczny program gotowości dla Ukrainy na kwotę około 5 mld USD z wypłatą pierwszej transzy w wysokości 2,1 mld USD. Harmonogram został jednak zakłócony, m.in. przez pandemię, a finansowanie zostało wstrzymane z powodu niewywiązania się przez Ukrainę z szeregu zobowiązań. W szczególności MFW wielokrotnie nalegał na przyspieszenie reform, poprawę zarządzania nadzorem bankowym NBU, wzmocnienie sądownictwa i zmniejszenie ryzyka fiskalnego dla deficytu budżetowego.

21 grudnia 2020 r. misja MFW wznowiła pracę w Ukrainie, ale nie chodziło o rewizję programu. 14 września 2021 r. premier Denis Szmyhal ogłosił, że Ukraina spełniła wszystkie warunki otrzymania 750 mln dolarów z MFW do początku grudnia. Tymczasem MFW twierdzi, że obecny program wymaga niezależności Narodowego Banku, reformy sądownictwa, walki z korupcją i stabilnej sytuacji fiskalnej.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn