Ukraińskie mleko dla Europy

14 września 2021. W 2020 r. ponad 40 proc. ukraińskiego eksportu mleka i przetworów mlecznych trafia do krajów europejskich.

Jak podaje AgroPolit.com, Oleksandra Awramenko, szefowa grupy analitycznego wsparcia eksportu Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesu i Handlu (UBTA), poinformowała, że w Ukrainie działa 145 firm eksportujących produkty mleczarskie, które dostarczają produkty na 107 rynków międzynarodowych.

W 2020 roku ukraiński eksport mleka i przetworów mlecznych był w 41,8 proc. kierowany do krajów europejskich.

Na drugim miejscu (17,4 proc.) znalazły się kraje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG).

Na trzecim miejscu są rynki azjatyckie – 14,8 proc.

Według wyników z 2020 roku eksport rolny przyniósł Ukrainie 22 mld USD, co stanowi 45 proc. wartości całego eksportu.

Z kolei w pierwszym półroczu Ukraina importowała produkty mleczne o wartości 165 mln USD.

W maju pisaliśmy, że audyt potwierdził prawo Ukrainy do eksportu produktów mleczarskich do UE.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn