Więcej zachęt w parkach przemysłowych

8 września 2021. Rada Najwyższa uchwaliła ustawę mającą na celu rozwój parków przemysłowych. Dokument przewiduje szereg zachęt dla inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy.

Jak informuje UNIAN, 290 deputowanych głosowało za przyjęciem ustawy „O zmianach w ustawie o parkach przemysłowych.

Oto niektóre z wprowadzanych zmian:

  • zwrot 50 proc. kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznych,
  • rekompensata spłat odsetek od pożyczek uzależniona od udziału eksportu własnych produktów w całkowitych dochodach z ich działalności gospodarczej

Według Dmytra Natalucha, szefa parlamentarnego komitetu do spraw rozwoju gospodarczego, ustawa przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy. Zgodnie z obliczeniami centrów eksperckich, w przeliczeniu na hektar działającego parku przemysłowego powstaje 50 nowych miejsc pracy. Biorąc pod uwagę, że minimalna powierzchnia parku przemysłowego wynosi dziesięć hektarów, przewiduje się powstanie co najmniej 500 nowych miejsc pracy. A  każdy dolar zainwestowany w infrastrukturę  przyniesie od 5 do 6 dolarów zysku.

  • Pod koniec czerwca ubiegłego roku Rada Najwyższa zarejestrowała ustawy mające na celu stymulowanie rozwoju parków przemysłowych (nr 3724 i nr 3725) poprzez zachęty podatkowe i celne.
  • W lutym br. Gabinet Ministrów przyjęł projekt ustawy, której celem jest poprawa zasad tworzenia i funkcjonowania parków przemysłowych.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn