Kancelaria Prezydenta RP poinformowała Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą o przyznaniu Patronatu Honorowego Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla Forum Gospodarczego Polska- Ukraina i przesłała Izbie specjalny prezydencki dyplom. Forum odbędzie się w Warszawie, 26 sierpnia.

W liście od Sekretarza Stanu w KPRP Wojciecha Kolarskiego do Prezesa Izby Jacka Piechoty czytamy:

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej doceniając znaczenie Forum przygotowanego przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą w roku 30. lecia  niepodległości Ukrainy, zdecydował o objęciu Patronatu Honorowego nad tym wydarzeniem. Pan Prezydent wyraża przekonanie, ze zaplanowane w ramach tego spotkania wystąpienia i debaty staną się dobrą okazją do ukazania wyników dotychczasowej polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz do zaprezentowania kierunków jej rozwoju. Ponadto chciałbym powiadomić o przekazaniu Państwu specjalnego prezydenckiego dyplomu.

Panu Prezesowi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia życzę satysfakcji z udanego przebiegu Forum.”

W treści dyplomu podpisanego przez Prezydenta Andrzeja Dudę czytamy: