FRACHT 2021 w Warszawie

17 sierpnia 2021. Już jutro, w Regent Warsaw Hotel, odbędzie się IX Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2021 – największe i najważniejsze wydarzenie branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) w Polsce.

Przedstawiciele branży TSL na poprzednich edycjach FRACHT- u apelowali o usuwanie barier ograniczających przewozy intermodalne w Polsce. Ich postulaty w znacznej mierze zostały spełnione. Wielokrotnie zgłaszany problem braku efektywnego dostępu kolei do polskich portów morskich niebawem przestanie być już barierą. Trwa modernizacja infrastruktury dostępowej w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej wskazuje, że polskie porty morskie chcą być hubem na Morzu Bałtyckim i oferować swoje usługi krajom Europy Środkowo – Wschodniej.

– To wyzwanie i szansa- mówi Piechota – Wzrost przewozów ładunków, zwłaszcza w rozwijających się euro- azjatyckich korytarzach transportowych i powstawanie nowych szlaków komunikacyjnych, takich jak promowany przez Polsko Ukraińską Izbę Gospodarczą korytarz z ukraińskiego portu w Odessie do polskiego portu w Gdańsku to nowa perspektywa dla branży TSL Wierzę, że FRACHT 2021 będzie dobrą platformą, która spełni oczekiwania przedsiębiorców i zdynamizuje rozwój przewozów intermodalnych. 

Janusz Piechociński, Przewodniczący Rady Programowej FRACHT 2021:

– W tym roku, także ze względu na miejsce obrad FRACHT 2021, w większym stopniu niż dotychczas chcemy pokazać zaplecze polskich i europejskich portów, integrację rożnych dziedzin transportu, prześledzić wpływ pandemii na nowe powiązania transportowe i logistyczne, reakcję władz państwowych, ministerstw transportu, kolei narodowych i firm sektora TSL. Rok 2021 to także 30. lecie rozpadu ZSRR i powstania na wschód od Polski niepodległych państw, w tym Ukrainy. Niektóre z nich weszły wraz z Polską do UE, inne znalazły się w Partnerstwie Wschodnim, Wspólnocie Niepodległych Państw czy Unii Celnej.  Polityczne uwarunkowania we wschodnim i południowych otoczeniu Polski i UE przełożyły się na nowe tendencje i możliwości konkurencji i współpracy z polskim sektorem TSL. Warto więc pokazać efekty takich formatów współpracy międzynarodowej jak 17+, Trójmorze, Grupa Wyszehradzka. Warto pokazać kierunki ekspansji PKP, polskich portów, oferty ich partnerów i konkurentów. 

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn