16 sierpnia 2021. Bank Światowy pomoże Ukrainie stworzyć fundusz klimatyczny.

Poinformowało o tym Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy po spotkaniu online z przedstawicielami Banku Światowego ds. krajów Europy Wschodniej (Ukrainy, Mołdawii i Białorusi).

Ministerstwo przedstawiło zrealizowane przez Ukrainę zadania w zakresie polityki środowiskowej, w tym uruchomienie inwentaryzacji lasów i opracowaną strategię gospodarki leśnej do 2035 roku.

Bank Światowy odnotował sukcesy Ukrainy w polityce klimatycznej i we wprowadzaniu zrównoważonej gospodarki leśnej. Zauważono, że obszarów współpracy może być wiele. Dotychczasowymi priorytetami współpracy były: finansowanie klimatu, leśnictwo, gospodarka odpadami, zapobieganie zanieczyszczeniom przemysłowym oraz rozwój bioróżnorodności.

Obecnie Ukraina wraz z Bankiem Światowym przygotuje strategię partnerstwa, która będzie składać się z krótko- i długoterminowych projektów na kolejne 5 lat w tych priorytetowych obszarach.

Bank Światowy pomoże stworzyć ukraiński fundusz klimatyczny.

Roman Abramowski, minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych wyjaśnił, że fundusz jest nową instytucją finansową, która będzie współfinansować programy dekarbonizacji i modernizacji gospodarki.

Strony zgodziły się współpracować przy przygotowaniu raportu na temat celów klimatycznych i rozwoju gospodarki.

OT