Rekordowa liczba skarg do Rzecznika Biznesu

4 sierpnia 2021. W okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. Rada Rzecznika ds. Biznesu otrzymała 531 skarg na naruszenie przepisów przez organy państwowe Ukrainy – wynika z raportu Rady za II kw. 2021.

To o 25 proc. więcej skarg w stosunku do I kw. 2021 r. i o 38 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Instytucja zakończyła dochodzenie w 287 sprawach i pomogła przedsiębiorcom odzyskać i zaoszczędzić 94 mln UAH.

Najwięcej (łącznie 85 proc.) zgłoszeń dotyczyło:

  • kwestii podatkowych: niewykonania orzeczeń sądowych dot. rejestracji faktur podatkowych, blokowania faktur podatkowych, odwołania się od wyników kontroli podatkowych, wpisania na listę ryzykownych podatników, spraw karnych dot. kwestii podatkowych;
  • wykroczeń organów ścigania: naruszeń proceduralnych i bezczynności policji, organów prokuratury i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
  • działań państwowych organów regulacyjnych.
  • nadużyć organów samorządowych dot. m.in. wydawania zezwoleń i wydzielenia działek.

Jednocześnie władze publiczne spełniły 88 proc. zaleceń systemowych Rzecznika ds. Biznesu, wydanych od początku działania instytucji. M.in. w II kwartale 2021 roku  Rada Najwyższa przyjęła zmiany w Kodeksie Ziemskim, mające na celu uregulowanie sporów terytorialnych między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto, zgodnie z zaleceniami Rzecznika, Komitet Antymonopolowy i Krajowa Komisja ds. Regulacji Państwowych w Sektorze Energetycznym i Usług Komunalnych podpisały memorandum o zintensyfikowaniu współpracy w celu poprawy obsługi skarg konsumentów przez monopolistów naturalnych.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn