15 proc. kontrolowanych Ukraińców – bez umowy

4 sierpnia 2021. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykryły nielegalną pracę 2817 cudzoziemców z 38 państw, w tym 2388 Ukraińców (to jest ponad 15 proc. objętych kontrolą obywateli Ukrainy) – podaje portal Strefa Biznesu.

W 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 4312 kontroli sprawdzających status 19,3 tys. zatrudnionych w Polsce cudzoziemców. Nieprawidłowości wykryto w 907 kontrolach. Najczęściej cudzoziemcy pracowali bez zezwolenia na pracę (65 proc.).

Wśród innych naruszeń są:

  • przekraczanie nadgodzin deklarowanych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwoleniu o pracę,
  • niewypracowywanie wystarczającej liczby godzin,
  • zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umowy o pracę,
  • przyjmowanie cudzoziemca do pracy przez innego pracodawcę niż ten, który złożył oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy,
  • dopuszczanie do pracy bez ważnych badań lekarskich,
  • dopuszczanie do pracy bez szkolenia BHP,
  • brak wypłaty.

Cudzoziemcy pracujący w Polsce mieli paszporty 93 różnych krajów, w tym 75 państw trzecich. Nielegalna praca dotyczyła obywateli 38 państw. Wśród kontrolowanych cudzoziemców 83 proc. stanowili Ukraińcy, ponad 1500 osób przyjechało z Białorusi, ok. 200 osób z Gruzji i kilkudziesięciu imigrantów z Mołdawii, Rosji i Uzbekistanu.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn