Droższe przewozy kolejowe

30 lipca 2021. Podwyżka taryf dla przewozów kolejowych zwiększy koszty przedsiębiorstw o 10,1 mld UAH rocznie. W firmach paliwowo-energetycznych prognozowany jest wzrost kosztów przewozów kolejowych o ponad 30 proc. czyli 2 miliardy UAH rocznie.

Ucierpi również przemysł budowlany, ponieważ sam tylko koszt transportu kruszonego kamienia może wzrosnąć o 30 proc. Powyższe dane przedstawiło Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA).

Szacowany efekt podniesienia taryf przewozowych, zwiększy  w latach 2021- 2022 dochody Ukrzaliznyсi o około 10-12 mld UAH . Są jednak eksperci, którzy uznają te szacunki za znacznie zawyżone. W EBA zauważyli, że przewozy części ładunków, dla których planowanesą podwyżki, są okresowe i elastyczne. Jeśli więc kolej podniesie stawki, towary trafią na samochody.

Zaznaczono, że system taryf Ukrzaliznyсi wymaga kompleksowej rewizji, a nie punktowej podwyżki. Konieczne jest przeprowadzenie reorganizacji Ukrzaliznyсi, którą  przewidziano w projekcie ustawy „o transporcie kolejowym”.

  • W dniu 5 lipca 2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy pojawił się projekt rozporządzenia „W sprawie zmiany współczynników obowiązujących w taryfach poboru taryf za przewóz towarów koleją na terytorium Ukrainy i usługi z nim związane”. Dokument przewiduje podwyżkę taryf dla przewozów kolejowych od 1 września 2021 r.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn