10 miliardów dolarów realne

30 lipca 2021. Dane o polsko- ukraińskich obrotach handlowych w okresie pięciu miesięcy 2021 roku są znakomite.

Wartość polskiego eksportu wyniosła 2, 829 mld USD, co daje dynamikę 135,5 proc. w porównywalnych okresach 2021 i 2020 roku.

Import z Ukrainy osiągnął wartość 1, 771 mld USD, co daje dynamikę 157,2 proc. rok do roku

Zaś wartość obrotów w handlu pomiędzy Polską i Ukrainą w okresie styczeń- maj 2021 r. wyniosła 4, 599 mld USD, co przyniosło dynamikę obrotów handlu zagranicznego 157,2 proc. rok do roku.

W polskim eksporcie największy udział mają wyroby przemysłu elektromaszynowego (33,9 proc.), następnie wyroby przemysłu chemicznego (21,2 proc.) i artykuły rolno spożywcze (13,5 proc).

W imporcie z Ukrainy dominujące pozycje zajmują wyroby metalurgiczne (31,7 proc.), artykuły rolno spożywcze (18,3 proc.) i produkty mineralne (16,5 proc).

Dane za pięć miesięcy 2021 r. wskazują, że- przy zachowaniu aktualnych tendencji wzrostowych- realne staje się osiągnięcie w bieżącym roku 10 miliardów USD obrotów handlowych między Polską i Ukrainą.

Elżbieta Bodio

Facebook
Twitter
LinkedIn