Towar z internetową gwarancją

26 lipca 2021. Ukraińcy mogą uzyskać gwarancję na towary przez Internet.

22 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę „O zmianie ustawy Ukrainy o ochronie praw konsumentów w odniesieniu do gwarancji w formie elektronicznej”. 25 lipca ustawa weszła w życie.

  • Przedsiębiorstwo będzie mogło zapewnić konsumentowi dostęp do dokumentów dotyczących technicznie złożonych produktów gospodarstwa domowego, w szczególności paszportu lub dowolnego innego dokumentu dołączonego do produktu, drogą elektroniczną na oficjalnej stronie internetowej producenta. W przypadku udzielania gwarancji drogą elektroniczną, producent zapewnia możliwość rejestracji zakupionego towaru na oficjalnej stronie internetowej producenta w ustalonej przez niego kolejności.
  • Na wniosek konsumenta, rejestracja technicznie złożonych produktów gospodarstwa domowego na oficjalnej stronie internetowej producenta i rejestracja gwarancji w formie elektronicznej odbywa się przez sprzedawcę przy sprzedaży takiego produktu. Na żądanie konsumenta, sprzedawca musi dostarczyć dokumenty gwarancji dotyczące technicznie złożonych produktów gospodarstwa domowego w formie papierowej.
  • Aktualizacje przepisów pomogą ukraińskim konsumentom uniknąć przechowywania dokumentów operacyjnych w formie papierowej lub prawdopodobieństwa ich utraty. Ponadto nieuczciwe podmioty gospodarcze nie będą mogły dostarczać konsumentom fałszywych dokumentów gwarancji w formie papierowej.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn