Język, kultura, tożsamość

16 lipca 2021. Od dziś spektakle, pokazy, koncerty i plakaty powinny być w języku ukraińskim. Zaś urzędnicy państwowi muszą zdawać egzamin ze znajomości języka ukraińskiego.

16 lipca weszły w życie kolejne przepisy ustawy „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego”, które stanowią, że wszystkie koncerty, spektakle, filmy i wycieczki muszą być prowadzone w języku ukraińskim. Poinformował o tym na Facebooku Taras Kremin, pełnomocnik ds. ochrony języka państwowego.

Ustawa stanowi, że w języku ukraińskim powinny być:

  • wszystkie koncerty, pokazy, imprezy kulturalno-artystyczne, rozrywkowe, widowiskowe (wyjątki są przewidziane, m.in., gdy stosowanie języka niepaństwowego wynika z twórczego zamysłu organizatora);
  • konferansjerka wszystkich imprez rozrywkowych i widowiskowych (występom osób nie posługujących się językiem państwowym musi towarzyszyć tłumaczenie symultaniczne lub konsekutywne);
  • reklamy, plakaty, broszury, inne materiały informacyjne o imprezach kulturalno-artystycznych i widowiskowych oraz bilety wstępu na nie (dopuszcza się powielanie w innym języku, o ile tekst nie będzie większy pod względem objętości i czcionki od ukraińskiego).

Natomiast wszystkim spektaklom w języku innym niż państwowy, w teatrach państwowych i komunalnych, musi towarzyszyć tłumaczenie na język państwowy za pomocą napisów, tłumaczenia dźwiękowego lub w inny sposób.

W języku ukraińskim trzeba obsługiwać ruch turystyczno – krajoznawczy (w innym języku można oprowadzać tylko dla cudzoziemców i bezpaństwowców).

Wydawnictwa powinny publikować w języku państwowym co najmniej 50 proc. wszystkich tytułów książek, udział książek w języku państwowym w księgarniach powinien również wynosić co najmniej 50 proc.

Również 16 lipca rozpoczyna się rejestracja do egzaminu na poziom znajomości języka państwowego dla osób, które są zobowiązane do posługiwania się językiem państwowym i stosowania go w służbie, oraz osób, które zamierzają uzyskać obywatelstwo Ukrainy.

Krajową Komisję ds. Standardów Języka Państwowego jest odpowiedzialna za proces egzaminów. Egzamin będzie składać się z czterech części: „kultura języka” (24 zadania testowe), czytanie (20 zadań testowych), pisanie (1 zadanie typu otwartego), mówienie (2 zadania typu otwartego).

Pierwsze egzaminy rozpoczną się już 19 lipca. Dziś miejscami dla egzaminów są Kijów, Czernihów, Połtawa, Winnica, Żytomierz, Czerkasy, Łuck, Iwano- Frankowsk, Czerniowce, Mikołajowo, Rubieżne.

  • Rada Najwyższa 25 kwietnia 2019 roku przyjęła ustawę „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego”. Jego artykuły są wdrażane etapami. Zdecydowana większość jego przepisów weszła w życie 16 lipca 2019 r.
  • 16 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy artykułu 30 ustawy „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego”, które regulują użycie języka państwowego w zakresie obsługi konsumentów.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn