15 lipca 2021. Funkcjonariusze Państwowej Służby Celnej w pierwszym półroczu ujawnili naruszenia przepisów celnych o wartości prawie 1,5 mld USD.

Od stycznia do czerwca 2021 r. na ukraińscy celnicy zanotowali prawie 7 tys. naruszeń przepisów celnych. Szacunkowa wartość ewentualnych strat jest o 21 proc. większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Sądy orzekły przepadek towarów i grzywny w wysokości łącznej prawie 750 mln UAH, to jest prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku.

Organy celne bezpośredni rozpatrywały 1765 spraw o naruszenie przepisów celnych; nałożyły grzywny w wysokości 96 mln UAH.

Wśród najgłośniejszych przypadków przemytu w I kwartale 2021 r. są próby przemytu do UE  tony heroiny oraz 13 ton papierosów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także próba sprowadzenia 7,5 tony tytoniu do fajki wodnej.

Udaremniono również próbę wwiezienia do Ukrainy markowej odzieży (o wartości 25 mln UAH) pod pretekstem „pomocy humanitarnej” oraz eksportu scytyjskiego złota.

OT