Zielone światło dla krótkich wizyt

12 lipca 2021. W odpowiedzi na zapytanie redakcji eDialog.media Straż Graniczna potwierdziła, że obywatele Ukrainy mogą przylecieć do Polski w ruchu bezwizowym, pod warunkiem, że będą przebywać w RP nie dłużej niż 24 godziny i przedstawią powrotny bilet lotniczy lub bilet lotniczy do innego państwa.

„Cudzoziemcy, którzy po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przylecieć do Polski na wizie lub w ruchu bezwizowym (jeżeli są zwolnieni z obowiązku wizowego)” – wyjaśnił redakcji eDialog.media Krzysztof Florczak z Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, dodając, że „mogą to być np. obywatele Ukrainy przylatujący samolotem do Polski posiadający bilet na samolot potwierdzający wylot np. na Ukrainę nie później niż 24 godziny od momentu przylotu na terytorium RP”.

Ponadto, osoby te są zwolnione z kwarantanny. Pełna lista kategorii osób, które mogą przekraczać granicę zewnętrzną z UE oraz osób zwolnionych z kwarantanny znajduje się na stronie Straży Granicznej.

Przypomnijmy, że w czerwcu Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza apelowała o uproszczenie procedury krótkotrwałych przyjazdów biznesowych dla ukraińskich przedsiębiorców.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn