Niechętny powrót do biur

29 czerwca 2021. Po półtora roku pandemii pracownicy większości ukraińskich firm wracają (najczęściej częściowo) do biur.

Według badania przeprowadzonego przez portal Ain.ua tylko 24,7 proc. firm w dalszym ciągu korzysta z pracy zdalnej, 6,2 proc. w ogóle nie wprowadziło pracy na odległość.

Firmy najczęściej pracują w trybie mieszanym, łączącym pracę zdalną ze standardową. 60,7 proc. ankietowanych chodzi do biura w zależności od potrzeb , 21 proc. – codziennie. Niektórzy pozostają w domu kilka dni w miesiącu, inni w określone dni tygodnia.

Warto zauważyć, że w 43 proc. przypadków pracownicy muszą poprosić o pozwolenie na pracę z domu, 51,7 proc. ankietowanych wskazało, że w każdej chwili może przejść do pracy zdalnej.

Większość pracowników negatywnie zareagowała na decyzję o powrocie do biur. Nie zgadzają się z argumentami zwierzchników mówiącymi, że praca zdalna wpływa negatywnie na efektywność pracy. Najczęściej pracownicy biurowi mają mieszany system pracy.

Przypomnijmy, że podczas pandemii co piąty pracujący Ukrainiec (21 proc.) całkowicie lub częściowo przeszedł na pracę zdalną.

W ankiecie wzięło udział 243 respondentów.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn