Coraz mniej bezrobotnych

25 czerwca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się i osiągnęła poziom sprzed pandemii.

Według danych ukraińskiego Państwowego Centrum Zatrudnienia na dzień 24 czerwca 2021 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 354 tysiące osób, czyli o 105 tysięcy osób mniej niż na początku roku. 1 stycznia 2021 r. w ewidencji było 459 tys. zarejestrowanych bezrobotnych.

Jak informuje Ministerstwo Gospodarki sytuacja na rynku pracy stopniowo stabilizuje się dzięki ożywieniu gospodarczemu na tle poprawy sytuacji epidemicznej i zmniejszenia ograniczeń sanitarnych.

Obecnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych osiągnęła już poziom sprzed pandemi. 12 marca 2020 r., kiedy w Ukrainie wprowadzono pierwsze ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, w rejestrach służby zatrudnienia było 361 tysięcy bezrobotnych osób, o 7 tysięcy więcej niż obecnie.

Szacuje się, że w pierwszych trzech miesiącach roku w Ukrainie było 1,8 mln bezrobotnych- zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

Według Państwowej Służby Statystyki Ukrainy 15,4 mln osób w wieku od 15 do 70 lat ma pracę. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-70 lat wynosi 55 proc. Stopa bezrobocia wśród siły roboczej w wieku 15-70 lat wynosi 10,5 proc.

Rząd Ukrainy wdrożył szereg inicjatyw mających na celu zachowanie i tworzenie nowych miejsc pracy, pisaliśmy o kilku z nich:

  • dopłaty dla firm i pracowników, których działalność została ograniczona z powodu wprowadzenia ograniczeń lockdownu. Wiosną 2021 roku pomoc państwa w wysokości 8 tys.UAH otrzymało 178 tys. pracowników najemnych i 161 tys. osób fizycznych- przedsiębiorców (FOP). Koszt dla budżetu państwa to 2,7 mld UAH.
  • Rozszerzenie programu wsparcia dla biznesu w zakresie dostępu do tanich kredytów. W ciągu ostatniego roku, w ramach programu Przystępne pożyczki „5-7-9” i rządowego programu gwarancji portfelowych,udzielono ponad 50 mld UAH tanich kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn