Zagraniczne płytki źle widziane?

20 czerwca 2021. Na początku czerwca Ukraina wszczęła postępowanie ochronne w sprawie importu płytek ceramicznych. Jego ewentualne konsekwencje mogą ponieść też firmy z Polski.

Informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie Rady Najwyższej Ukrainy , zgodnie z ustawą „O stosowaniu szczególnych środków przy imporcie do Ukrainy” .Międzyresortowa Komisja ds. Handlu Międzynarodowego uznała, że złożone przez Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Płytek Ceramicznych w imieniu LLC „INTERKERAMA”, PJSC „Fabryka Płytek w Charkowie” oraz PJSC „ZEUS CERAMICS” oświadczenie o naruszeniu sytuacji na rynku i przeprowadzeniu specjalnego dochodzenia w sprawie importu jest zasadne.

Przedmiotem dochodzenia jest wyrób o następującym opisie: „płytka ceramiczna, sklasyfikowana w pozycji 6907 zgodnie z UKTZED”.

Komisja ustaliła, że:

  • wniosek zawiera wystarczająco uzasadnione dowody, na podstawie których można uznać, że został złożony przez właściwego producenta krajowego;
  • oświadczenie zawiera wystarczająco umotywowane dowody, na podstawie których można uznać, że zwiększył się import płytek ceramicznych do Ukrainy, niezależnie od kraju pochodzenia i eksportu;
  • oświadczenie dostarcza wystarczająco uzasadnionych dowodów na to, że w okresie od II półrocza 2017 roku do I półrocza 2020 roku prowadzony był import płytek ceramicznych do Ukrainy, który może wyrządzić znaczną szkodę producentom krajowym.

Co wydarzy się dalej?

Zgodnie z prawem ukraińskim, podmioty zainteresowane tym postępowaniem mogą w ciągu 30 dniu zarejestrować się w nim i uzyskać status strony, co daje dostęp do dokumentów oraz możliwość udziału w publicznych konsultacjach w sprawie.

Ukraina, pomimo posiadania umowy o wolnym handlu z Unią Europejską, może zgodnie z prawem wprowadzić cła na importowane towary. Niestety może to być zła wiadomość dla europejskich i polskich firm.

Jak podaje Światowa Organizacja Handlu 4 czerwca Ukraina powiadomiła WTO o wszczęciu z dniem 1 czerwca 2021 r. dochodzenia w sprawie ochrony rynku płytek ceramicznych.

Zgodnie z zasadami, сzłonek WTO może podjąć działanie ochronne, czyli czasowo ograniczyć import, jezeli zwiększony import produktu powoduje lub grozi wyrządzeniem poważnej szkody. Kraje będące członkami WTO mogą wszczynać postępowania antydumpingowe, antysubsydyjne oraz postępowania safeguardowe.

Na rynku ukraińskim zwiększył się import płytek ceramicznych głównie z krajów UE oraz Indii. Płytki z Indii i Chin konkurują na rynku ceną. Natomiast producenci z UE oferują płytki wysokiej jakości, z nowoczesnym designem, mają też wysoki poziom obsługi sprzedażowej.

Polska jest trzecim w Europie producentem, wytwarzając ok. 130 mln m2 płytek rocznie. Szacunkowa wartość polskiego eksportu płytek do Ukrainy w 2020 roku wyniosła ok. 150 mln zł. Polska jest też trzecim eksporterem płytek ceramicznych w UE, za Włochami i Hiszpanią.

Elżbieta Bodio, wiceprezes Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej poinformowała, że niektórzy polscy producenci już zgłaszają swój udział w tym postępowaniu, niezależnie od zgłoszonego udziału ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Na portalu Izby zamieszczono informację na ten temat.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn