35. rocznica Czarnobyla

26 kwietnia 2021. Trzydzieści pięć lat później historia Czarnobyla ciągle trwa. 26 kwietnia 1986 roku, w czwartym bloku elektrowni jądrowej w Czarnobylu doszło do potężnej eksplozji chemicznej, która zniszczyła część urządzeń, wywołała pożar i spowodowała powstanie radioaktywnej chmury.

W międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych (INES) wypadek ten sklasyfikowano według najwyższego – siódmego poziomu zagrożeń. W Ukrainie skażenie pokryło 2293 miejscowości, w których pod koniec lat 80. ubiegłego wieku mieszkało ponad 2,6 mln osób. W wyniku tej katastrofy z użytków rolnych wycofano ponad 5 mln ha gruntów. Ewakuowano 50 000 mieszkańców sąsiedniego miasta Prypeć. Skutki awarii do dziś nie są dokładnie oszacowane, zaś dokładna liczba ofiar- w następstwie krótko i długoterminowych zachorowań- pozostaje przedmiotem poważnych kontrowersji.

Ukraina w 2000 roku ostatecznie zamknęła elektrownię jądrową w Czarnobylu.

Zgodnie z planem działań państw G7 na rzecz poprawy bezpieczeństwa jądrowego w Europie Środkowo-Wschodniej, w 1993 r. w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) utworzono Rachunek Bezpieczeństwa Jądrowego. Dwa lata później zakres programu został rozszerzony o Czarnobyl.

Wysiłki władz Ukrainy współpraca z międzynarodową społecznością darczyńców przyniosły wymierne rezultaty. Zakończono budowę nowej bezpiecznej otuliny w kształcie arki nad zniszczonym blokiem, a także magazynu zużytego paliwa jądrowego w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

Jak poinformował EBOiR, bank zarządzał funduszami darczyńców o wartości prawie 2 mld EUR, czego 715 mln EUR to własne zasoby banku.

Na prośbę Ukrainy, w listopadzie 2020 r. EBOiR ustanowił nowe Międzynarodowe Konto Współpracy w Czarnobylu, mające na celu stworzenie kompleksowego planu dalszych działań.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn