23 kwietnia 2021. W marcu w porównaniu do lutego 2021 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 10,9 proc. Natomiast produkcja przemysłowa w Ukrainie w ujęciu rok do roku wzrosła o 2,1 proc., bez uwzględnienia skutków kalendarzowych.

Jak podała Państwowa Służba Statystyki Ukrainy, biorąc pod uwagę korektę skutków kalendarzowych, produkcja przemysłowa w marcu w ujęciu rocznym wzrosła o 2,4 proc.

W porównaniu z lutym produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 10,9 proc. z wyłączeniem korekty sezonowej i o 1,8 proc. z uwzględnieniem korekty.

Porównując główne działańia w marcu 2021 r. z marcem 2020 r :

  • w przemyśle wydobywczym i kamieniołomach spadek wyniósł 1,5 proc.,
  • przemysł przetwórczy odnotował wzrost na poziomie 2,5 proc.,
  • w dostawach energii elektrycznej, gazu, ciepła produkcja również wzrosła o 7,3 proc.

W przekroju głównych grup przemysłowych: produkcja dóbr konsumpcyjnych wzrosła o 4,7 proc., a w przypadku dóbr konsumpcyjnych trwałych nastąpił wzrost o 56,6 proc.

W przypadku towarów inwestycyjnych nastąpił wzrost produkcji o 3,4 proc., a w przypadku krótkoterminowych (nietrwałych) towarów konsumpcyjnych nastąpił spadek o 5,7 proc.

OT