155 mln USD na rozwój

20 kwietnia 2021. Stany Zjednoczone za pośrednictwem Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) ogłosiły przyznanie Ukrainie dodatkowego finansowania na rozwój w wysokości 155 mln USD.

Amerykańska ambasada poinformowała, że 34 mln USD zostaną przeznaczone na wsparcie wzrostu gospodarczego i poprawę stanu zdrowia Ukraińców, w tym na:

 • poprawę jakości podstawowych usług medycznych dla Ukraińców, szczególnie w związku ze skutkami pandemii COVID-19
 • zwiększenie przejrzystości i możliwości gospodarczych w sektorze energetycznym, rolniczym i finansowym, co ma spowodować wzrost zaufania inwestorów, przyciągnięcie inwestycji i zwiększenie stabilności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw;
 • pomoc w rozwoju rynku gruntów.

14 mln USD to środki na walkę z korupcją, czyli na:

 • wspieranie reform i zapewnianie ochrony instytucji antykorupcyjnych;
 • ograniczenie korupcji w opiece zdrowotnej i pomoc w zakupie podstawowych leków w celu ograniczenia nieformalnych opłat od pacjentów i zapewnienia dostępu do wysokiej jakości leków po niższej cenie;
 • wsparcie rozwoju platform e-administracji, które ułatwiają obywatelom dostęp do usług i optymalizują proces uzyskiwania emerytur, zasiłków dla bezrobotnych itp.

Na przeciwdziałanie rosyjskiej agresji przewidziano 63 mln USD. Podstawowe cele:

 • ochrona praw człowieka i zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości Ukraińcom dotkniętym agresją Kremla na Krym i Donbas;
 • zmniejszenie zależności energetycznej i gospodarczej Ukrainy od Rosji poprzez promowanie przyłączenia do europejskiej sieci energetycznej, a także wzmocnienie ukraińskich przedsiębiorstw działających na wschodzie kraju;
 • rozszerzenie dostępu obywateli do obiektywnych informacji w celu zwalczania dezinformacji.

44 miliony USD przekazane zostaną na wzmocnienie demokracji i zarządzania:

 • rozszerzenie reformy sądownictwa w celu zbudowania bardziej niezależnego systemu, który gwarantuje praworządność i równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości;
 • wzmocnienie nowo utworzonych zjednoczonych wspólnot terytorialnych i zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do wysokiej jakości usług w celu promowania reformy decentralizacji;
 • promowanie postaw przywódczych i innowacyjnych młodzieży, a także jej udział w budowie demokratycznej, pluralistycznej, zorientowanej europejsko Ukrainy.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn