19 kwietnia 2021. Większość ukraińskich firm zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy podwyższyć wynagrodzenia pracowników.

Według ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Ukrainy w 2021 roku:

  • 62,9 proc. przedsiębiorstw zamierza podwyższyć wynagrodzenia swoich pracowników,
  • 34,7 proc. firm prognozuje utrzymanie wynagrodzeń na obecnym poziomie,
  • 2,4 proc. planuje obniżenie płac.

Wzrost oczekiwań dotyczących wzrostu wynagrodzeń obserwuje się w trzecim kwartale z rzędu. Jednocześnie od sześciu kwartałów respondenci przewidują spadek zatrudnienia w swoich przedsiębiorstwach w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Badanie NBU przeprowadzono od 3 lutego do 3 marca 2021 r. wśród szefów 687 przedsiębiorstw. Badanie jest reprezentatywne pod względem głównych rodzajów i obszarów działalności oraz liczby zatrudnionych. Wyniki badań odzwierciedlają opinię respondentów – szefów przedsiębiorstw, a nie NBU.

OT