Rzecznik na straży biznesu

16 kwietnia 2021. W minionym roku do Biura Rzecznika ds. Biznesu Ukrainy (RBO) wpłynęło 1737 skarg przedsiębiorców. Rzecznikiem jest Marcin Święcicki. Dochodzenia zostały zakończone w 1159 sprawach. Dzięki interwencji rzecznika przedsiębiorstwa odzyskały i zaoszczędziły 843 mln UAH – wynika z raportu RBO.

Skargi dotyczyły przede wszystkim:

  • kwestii podatkowych (64 proc.)
  • działań organów ścigania (12 proc.)
  • działań państwowych organów regulacyjnych (5 proc.)
  • działań jednostek samorządu terytorialnego (5 proc.)
  • kwestii celnych (4 proc.)

Pomimo moratorium na większość kontroli podatkowych, w 2020 r. odnotowano wzrost o 14 proc. rok do roku liczby wniosków w sprawach podatkowych. Dotyczyły one m.in. blokowania faktur podatkowych (273 skargi w 2020 r. wobec 95 w 2019 r.), bezpodstawnego umieszczania na listach ryzykownych podatników (207 w 2020 r. wobec 127 w 2019 r.), niewykonania decyzji sądu w sprawie rejestracji faktur (147 w 2020 r. wobec 108 w 2029 r.).

Ponadto w 2020 r. przedsiębiorcy częściej zgłaszali naruszenia Narodowej Policji i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, podczas gdy liczba skarg na prokuraturę zmniejszyła się. „Nieoczekiwanie niewiele było wniosków dotyczących ograniczeń związanych z kwarantanną. Naszym zdaniem jest to związane przede wszystkim z faktem, że firmy, pomimo wyrażanych wątpliwości odnośnie restrykcji, nie spotkały się z nielegalnymi działaniami agencji rządowych w tym zakresie” – wyjaśnia rzecznik Marcin Święcicki.

Większość skarg wpłynęła od ukraińskich podmiotów (89 proc.), głównie małych i średnich przedsiębiorstw (76 proc). Tradycyjnie najbardziej aktywnymi pod względem liczby złożonych wniosków były firmy z branży handlu hurtowego (26 proc.), produkcji (12 proc.), rolnictwa (12 proc.), nieruchomości (11 proc.) oraz prywatni przedsiębiorcy (10 proc.).

  • Pełna wersja raportu rocznego w języku ukraińskim i angielskim jest dostępna na stronie RBO.

 TG

Facebook
Twitter
LinkedIn