Coraz lepsze prognozy

15 kwietnia 2021. Analitycy J.P. Morgan prognozują wzrost PKB Ukrainy w 2021 r. na poziomie 5,6 proc. Spodziewają się też podniesienia w tym roku stopy procentowej banku centralnego z 6,5 proc. do 7, 5 proc. Inflację w trzecim kwartale prognozują na 9 proc.

W swoim komentarzu analitycy napisali: „Nadal wierzymy, że wzrost gospodarczy w 2021 roku przekroczy 5 proc., głównie ze względu na czynniki krajowe, ale będzie również wspierany przez popyt zewnętrzny. W miarę ożywienia gospodarki europejskiej i światowej w drugiej połowie 2021 r. ukraiński eksport powinien zwiększyć wolumen i wspierać wzrost (gospodarczy- red.)”.

Eksperci J.P. Morgan wskazali na dobre wyniki gospodarcze w IV kwartale 2020 r., silny wzrost sprzedaży detalicznej, która jest ważnym motorem wzrostu. W ubiegłym roku niepokoił ich że poważny spadek inwestycji (minus 24 proc.) i spadek zapasów, co wpłynęło na zmniejszenie PKB o 4 proc. W 2021 r. spodziewają się w tym zakresie poprawy sytuacji. Liczą na odbicie poziomu inwestycji  o prawie 30 proc. i osiągnięciu poziomu sprzed koronakryzysu. Spodziewają się powrotu misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i powrotu do finansowania Ukrainy w  trzecim kwartale tego roku.

Jako czynniki ryzyka dla ukraińskiej gospodarki analitycy wskazali tempo szczepień i sytuację z Covid-19 oraz wpływ wydarzeń geopolitycznych. Jak można rozumieć, przez „analityczną poprawność” nie nazwali tego groźbą agresywnych działań ze strony Rosji.

  • Wcześniej Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu produktu krajowego brutto Ukrainy w 2021 r. z 3 proc. do 3,8 proc.
  • Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy podtrzymuje prognozę wzrostu PKB Ukrainy w 2021 r. o 4,6 proc.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn