Mleczne podróbki

14 kwietnia 2021. Mleko i produkty mleczne, zwłaszcza masło, są nadal najczęściej podrabianymi produktami spożywczymi.  

W okresie styczeń-marzec specjaliści Służby ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów przeprowadzili ponad trzy tysiące kontroli i wycofali z obiegu ponad 31 ton produktów.

Najwięcej konfiskowane były:

  • mleko i przetwory mleczne (ponad 6 ton);
  • ryby (4,7 tony);
  • mięso drobiowe (3,3 tony);
  • mięso i produkty mięsne (powyżej 2 ton).

Podjęto 49 decyzji o zawieszeniu obrotu produktami spożywczymi, 11 spraw przekazano organom ścigania. Nałożono kary w wysokości ponad 1,6 mln UAH.

Najczęstszym naruszeniem technologii w produkcji masła jest dodawanie tłuszczów pochodzenia niemlecznego. Kolejnym uchybieniem była niespójność etykietowania.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn