#KyivNotKiev

13 kwietnia 2021. Polskim przedsiębiorcom, którzy w sprawach ukraińskich używają języka angielskiego, zwracamy uwagę na dobre standardy transliteracji z języka ukraińskiego, czyli #CorrectUA albo #KyivNotKiev.

Od 2018 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy prowadzi kampanię na rzecz promocji poprawnego używania pisowni nazw geograficznych transliterowanych z języka ukraińskiego. Popularyzuje się m.in. używanie pisowni Kyiv dla ukraińskiej stolicy zamiast poprzednio używanej rosyjsko-transliterycznej wersji Kiev. Do projektu dołączyły się m.in. Wikipedia, Facebook, Google, BBC, CNN, Reuters, a także większość lotnisk na całym świecie.

Pisownia w rosyjskim stylu zakorzeniła się w języku angielskim za czasów Imperium Rosyjskiego, a później Związku Radzieckiego.  Rusyfikacja była aktywnie wykorzystywana jako narzędzie gaszenia tożsamości narodowej, kultury i języka każdego ze skolonizowanych narodów. Język rosyjski był wyłączną opcją lokalnych nazw dla reszty świata. Rosyjskie władze i kontrolowane przez nie media nadal stosują anachroniczną pisownię dla większości nazw geograficznych na terytoriach krajów postsowieckich. Celem tego jest przede wszystkim delegitymizacja tych państw jako niezależnych podmiotów oraz utrzymywanie ich w rosyjskiej strefie wpływów. Obecnie jest to również jeden z instrumentów trwającej wojny hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie.

Oto wykaz najczęściej popełnianych błędów w nazwach ukraińskich miejscowości: Kyiv (nie Kiev), Odesa (nie Odessa), Lviv (nie Lvov), Mykolaiv (nie Nikolaev), Kharkiv (nie Kharkov), Rivne (nie Rovno), Chornobyl (nie Chernobyl), Vinnytsia (nie Vinnitsa), Donbas (nie Donbass), Zaporizhzhia (nie Zaporozhye), Ternopil (nie Ternopol), Chernivtsi (nie Chernovtsy). Używanie takich nazw jest nie tylko dobrym standardem, ale też jedynie słuszną opcją zgodnie z ukraińskim i międzynarodowym prawem, w tym z 10. Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn