Grzywna dla Google

6 kwietnia 2021. Na ukraiński oddział Google nałożono grzywnę w wysokości 1 miliona UAH, co stanowi równowartość około 36 tysięcy USD.

Komitet Antymonopolowy Ukrainy (AMCU) bada wniosek indywidualnego przedsiębiorcy, dotyczący zablokowania jego konta w aplikacji Google Moja Firma. Ponad rok temu AMCU zażądał do ukraińskiego oddziału Google informacji, potrzebnych do wyjaśnienia te sprawy. Brak terminowego dostarczenia danych skutkował nałożeniem grzywny. „Niedostarczenie przez pozwanego informacji w terminie utrudnia Komitetowi wykonywanie jego zadań, w szczególności terminowe, pełne i kompleksowe rozpatrzenie zarzutu naruszenia prawa o ochronie konkurencji gospodarczej” – napisano w oświadczeniu AMCU. Poinformowano też, że oddział Google dostarczył ostatecznie informacje, ale dotarły do Komitetu już po wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia grzywny. Wpłynęło to, prawdopodobnie, na obniżenie wysokości kary.

  • Wśród postulatów instytucji finansowych oraz państw wspierających reformy w Ukrainie jest poprawa działalności sądownictwa, walka z korupcją i powszechne stosowanie prawa. AMCU podjęło działania wobec lokalnego oddziału globalnego, ale w istocie amerykańskiego koncernu, w duchu oczekiwań waszyngtońskiej administracji.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn